دیـــوار نـــویــسی هــای یـــک فـــراری

ای خدایی که برام توی شبا فانوسی ...هول میشم وقتی که تو منو می بوسی

من
اینجا
پشت دیوار دلتنگی
در حال
جان کندنم

تسنیــم |20:32 |جمعه ۳۱ خرداد۱۳۹۲